W największym pędzie prywatyzacyjnym rząd zaprasza do składania ofert na sprzedaż Bharat Petroleum Corp Ltd

Prywatyzacja BPCL jest niezbędna do osiągnięcia rekordowego celu Rs 2,1 lakh crore, który minister finansów Nirmala Sitharaman wyznaczył z wpływów z dezinwestycji w budżecie na lata 2020-21.

Rząd zaprasza do składania ofert na sprzedaż Bharat Petroleum Corp Ltd

Rząd zaprosił do składania ofert na sprzedaż całego 52,98-procentowego udziału w drugiej co do wielkości rafinerii ropy naftowej w Indiach, Bharat Petroleum Corp Ltd.

W ramach największego w historii pędu prywatyzacyjnego w kraju, rząd w sobotę zaprosił do składania ofert sprzedaży całego 52,98-procentowego udziału w drugiej co do wielkości rafinerii ropy naftowej w Indiach, Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL).

Wyrażenia zainteresowania strategiczną sprzedażą BPCL zostały zaproszone do 2 maja, zgodnie z dokumentem przetargowym Departamentu Inwestycji i Zarządzania Aktywami Publicznymi (DIPAM).

Rząd Indii proponuje strategiczną dezinwestycję całego swojego udziału w BPCL, obejmującego 114,91 akcji crore, co stanowi 52,98% kapitału zakładowego BPCL, wraz z przekazaniem kontroli nad zarządzaniem nabywcy strategicznemu (z wyjątkiem udziałów BPCL w wysokości 61,65% w Numaligarh Rafineria Limited).

Udziały NRL zostaną sprzedane państwowej firmie naftowo-gazowej.

Licytacja będzie dwuetapowa, a zakwalifikowani oferenci w pierwszej fazie wyrażenia zainteresowania (EoI) zostaną poproszeni o złożenie oferty finansowej w drugiej rundzie.

PSU nie są uprawnione do udziału w prywatyzacji, mówi dokument ofertowy.

Każda prywatna firma o wartości netto 10 miliardów dolarów kwalifikuje się do przetargu, a konsorcjum nie więcej niż czterech firm będzie mogło licytować.

Zgodnie z kryteriami przetargowymi, lider konsorcjum musi posiadać 40 procent udziałów, a inni muszą mieć minimalną wartość netto 1 miliarda dolarów.

Zmiany w konsorcjum są dozwolone w ciągu 45 dni, ale lidera nie można zmienić, dodał.

BPCL zapewni kupującym łatwy dostęp do 14 procent indyjskich zdolności rafinacji ropy naftowej i około jednej czwartej udziału w rynku paliw na najszybciej rosnącym rynku energii na świecie.

BPCL ma kapitalizację rynkową około 87388 crore Rs, a udział rządu w obecnych cenach jest wart około 46.000 crore Rs. Zwycięski oferent będzie musiał również złożyć otwartą ofertę innym udziałowcom na pozyskanie kolejnych 26 proc. w tej samej cenie.

Prywatyzacja BPCL jest niezbędna do osiągnięcia rekordowego celu Rs 2,1 lakh crore, który minister finansów Nirmala Sitharaman wyznaczył z wpływów z dezinwestycji w budżecie na lata 2020-21.

BPCL prowadzi cztery rafinerie w Bombaju (Maharasztra), Koczin (Kerala), Bina (Madhya Pradesh) i Numaligarh (Assam) o łącznej zdolności przerobowej 38,3 mln ton rocznie, co stanowi 15% całkowitej zdolności rafineryjnej Indii wynoszącej 249,4 mln ton .

Podczas gdy rafineria Numaligarh zostanie wydzielona z BPCL i sprzedana PSU, nowy nabywca spółki otrzyma 35,3 mln ton mocy rafineryjnych.

BPCL posiada również 15 177 dystrybutorów benzyny i 6011 dystrybutorów LPG w kraju. Poza tym posiada 51 rozlewni LPG (gaz płynny).

Firma dystrybuuje 21 proc. ilości produktów naftowych zużywanych w kraju według stanu na marzec br. i posiada ponad jedną piątą z 250 stacji paliw lotniczych w kraju.

Rząd wyznaczył Deloitte Touche Tohmatsu India LLP na swojego doradcę transakcyjnego w strategicznym procesie dezinwestycji.