Budżet

Budżet: Ochrona uszczęśliwia mleczarnie

W swoim przemówieniu budżetowym minister finansów wspomniała również o rządowym planie wyeliminowania pryszczycy, brucelozy u bydła oraz pomoru małych przeżuwaczy (PPR) u owiec i kóz do 2025 roku.

Rzeczywiste Wskazówki

Zalecane