Zatrudnienie w 9 sektorach po 3,08 crore; Covid redukcje zatrudnienia w 27% zakładów

Pracownicy etatowi stanowili 88 procent szacowanej siły roboczej w dziewięciu wybranych sektorach, a tylko 2 procent to pracownicy dorywczy.Szacuje się, że prawie 90 procent zakładów pracuje z mniej niż 100 pracownikami, w porównaniu z 95 procentami analogicznej liczby podczas spisu gospodarczego.

Zatrudnienie w sektorze zorganizowanym w dziewięciu kluczowych sektorach — budownictwie, produkcji, IT/BPO, handlu, transporcie, edukacji, zdrowiu, hotelarstwie i restauracji oraz usługach finansowych — wzrosło do 3,08 crore w okresie kwiecień-czerwiec tego roku z 2,37 crore w latach 2013-14, rok bazowy wybrany na podstawie szóstego spisu gospodarczego.

Zgodnie z nowo rozpoczętym Kwartalnym Badaniem Zatrudnienia, które zastąpiło zawieszone wcześniej QES, oznacza to wzrost o 29 proc. w latach 2013-14, czyli w przybliżeniu roczny wzrost o 4 proc.

Podczas gdy niektóre sektory odnotowały wzrost wskaźników zatrudnienia od 2013-14, takie jak IT/BPO (152 proc.), zdrowie (77 proc.), edukacja (39 proc.), produkcja (22 proc.), transport (68 proc.). ) i budownictwie (42 proc.), na zatrudnienie wpłynęła pandemia Covid-19 w handlu, gdzie spadła o 25 proc., a w hotelarstwie i gastronomii o 13 proc.

Minister pracy i zatrudnienia Bhupender Yadav, publikując raport QES (od kwietnia do czerwca 2021 r.) z ogólnoindyjskiego kwartalnego badania zatrudnienia opartego na przedsiębiorstwach (AQEES), powiedział, że takie badania pomogą w kształtowaniu polityki opartej na danych. Rząd zobowiązuje się do dwóch rzeczy: polityki opartej na dowodach i realizacji opartej na statystykach… te dwie rzeczy pomogą w opracowaniu polityki opartej na każdym badaniu i danych. Powiedział, że integralność i czystość danych ma tak duże znaczenie, że można je nawet przeanalizować krzyżowo.

Oceniając wpływ Covid-19 na zatrudnienie w zorganizowanym segmencie pozarolniczym, w raporcie stwierdzono, że zatrudnienie spadło w 27 procentach zakładów z powodu pandemii. W okresie blokady (od 25 marca do 30 czerwca 2020 r.) 81 procent pracowników otrzymało pełne pensje, 16 procent otrzymało obniżoną pensję, a tylko 3% odmówiono jakiejkolwiek pensji. Jednak w sektorze zdrowia i usług finansowych ponad 90 proc. pracowników otrzymywało pełne wynagrodzenie, podczas gdy 27 proc. musiało zaakceptować obniżone płace w sektorze budowlanym, a 7 proc. nie zostało bez wynagrodzenia.

Ogólny udział robotnic wyniósł 29 proc., mniej niż 31 proc. odnotowanych w VI spisie gospodarczym w latach 2013-14.

Pracownicy etatowi stanowili 88 procent szacowanej siły roboczej w dziewięciu wybranych sektorach, a tylko 2 procent to pracownicy dorywczy. Jednak 18 procent pracowników sektora budowlanego to pracownicy kontraktowi, a 13 procent to pracownicy dorywczy.

9 proc. zakładów (zatrudniających co najmniej 10 pracowników) nie było zarejestrowanych w żadnym urzędzie ani na podstawie żadnej ustawy, a 26 proc. proc. w budownictwie, 46 proc. w przetwórstwie, 42 proc. w transporcie, 35 proc. w handlu i 28 proc. w usługach finansowych. Około 18 procent placówek oferuje programy szkolenia umiejętności w miejscu pracy.

Szacuje się, że prawie 90 procent zakładów pracuje z mniej niż 100 pracownikami, w porównaniu z 95 procentami analogicznej liczby podczas spisu gospodarczego. Prof SP Mukherjee, przewodniczący Grupy Ekspertów ds. Badań w Indiach, powiedział, że nie jest to tylko przypadkowy projekt próbkowania. Znam sporo raportów pochodzących z różnych nieoficjalnych organizacji, w których mogę twierdzić, że projekt próbkowania nie skupia się na domenach, które są sektorami indyjskiej gospodarki i nie reprezentują różnych klas wielkości. To jest jeden raport… gdzie wszystkie klasy decylowe były reprezentowane, co jest bardzo mocną stroną projektu, który przyjęliśmy dla tego raportu.

Wcześniejsza wersja QES została zawieszona w 2018 r., powołując się na lukę liczbową z danymi płacowymi. Nowy system QES jest podobny w projektowaniu próbkowania do wcześniejszej wersji, ale metodologia szacowania jest inna, stwierdzili urzędnicy. Posiada dane dla dodatkowego sektora — usług finansowych.

W ramach AQEES, QES i Area Frame Establishment Survey (AFES) istnieją dwa elementy. System QES został zainicjowany w celu zebrania odpowiednich danych z około 12 000 zakładów wybranych na podstawie projektu próbkowania, aby reprezentować każdy z dziewięciu sektorów w każdym stanie/terytorium Unii, a także każdą klasę wielkości (zakres liczby pracowników) w każdym sektorze-państwo/ UT. AFES obejmuje segment niezorganizowany (zatrudniający mniej niż 10 pracowników) poprzez badanie reprezentacyjne, którego prace w terenie rozpoczną się wkrótce, a wyniki są oczekiwane po 6-7 miesiącach.

Rzeczywiste Wskazówki

Zalecane