Rząd poprawi podatki od importowanych towarów, aby zwiększyć produkcję

FM Arun Jaitley prawdopodobnie zrestrukturyzuje cła importowe na szereg surowców i półproduktów.

W ostatnim roku fiskalnym sektor produkcyjny odnotował spadek produkcji o 0,7%. (AP)

W ostatnim roku fiskalnym sektor produkcyjny odnotował spadek produkcji o 0,7%. (AP)

Minister finansów Arun Jaitley prawdopodobnie zrestrukturyzuje cła importowe na szereg surowców i półproduktów, aby pobudzić krajową produkcję, co jest kluczowe dla wizji BJP, aby uczynić Indie globalnym centrum produkcyjnym. W ostatnim roku fiskalnym sektor produkcyjny odnotował spadek produkcji o 0,7%.

Źródła ministerstwa finansów stwierdziły, że skorygowanie odwróconej struktury cła – lub problemu surowców podlegających wyższym podatkom niż produkty gotowe – było priorytetem i dlatego poprosiło o określone nakłady na produkty, ich zastosowania, obroty i inne szczegóły z przemysłu. Jest to również element szerszego celu ministerstwa finansów, jakim jest uproszczenie struktury podatkowej.

Chodzi o to, aby w miarę możliwości taryfy importowe były klasyfikowane w taki sposób, aby w każdym łańcuchu wartości produkty gotowe podlegały najwyższym cłom, produkty pośrednie stosunkowo niższe, a surowce najniższe.Zapewnienie ochrony celnej niektórym elementom w łańcuchu wartości produktu lub zezwolenie na przywóz produktów końcowych na warunkach preferencyjnych w ramach różnych umów o wolnym handlu (FTA) zniechęca do wykorzystywania importowanych surowców do lokalnej produkcji towarów końcowych. Chociaż problem ten został zidentyfikowany dziesięć lat temu i w oparciu o sugestie komitetów ekspertów, od tego czasu podjęto kroki naprawcze w przypadku kilku sektorów przemysłu, problem utrzymuje się w sektorach takich jak części samochodowe, produkty informatyczne i elektroniczne, niektóre produkty petrochemiczne, papier, olej jadalny, opony, farmaceutyki i dobra inwestycyjne.

Import

Rozwiązanie polega na obniżeniu podstawowej stawki celnej (BCD, czyli taryfy importowej) na importowane surowce poniżej poziomu ceł gotowych lub przynajmniej doprowadzenie do parytetu.

Złomowanie lub obniżenie 4% specjalnego cła dodatkowego (SAD) może również pomóc częściowo rozwiązać ten problem. SAD został wprowadzony w celu zrównania obciążenia podatkowego importowanego produktu z produktem wytwarzanym lokalnie, który wcześniej skutkował 4% centralnym podatkiem od sprzedaży. Ponieważ CST został teraz obniżony do 2%, porównywalny podatek od importowanych towarów również musi zostać doprowadzony do tego samego poziomu, wyjaśnił Pratik Jain, partner KPMG.

Jeżeli przywożony składnik jest objęty 12-procentowym cłem wyrównawczym (CVD) i kolejnym 4% SAD z tego tytułu, całkowite nałożenie cła na surowiec wynosi 16,48% (przy założeniu, że podstawowe cło wynosi zero), ale krajowy producent produktu końcowego mieć możliwość skorzystania z ulgi podatkowej tylko w stosunku do 12% podatku akcyzowego należnego od produktu gotowego. Prowadzi to do kumulacji ulgi w podatku naliczonym, której lokalny producent nigdy nie będzie w stanie wykorzystać.

W przypadku produktów informatycznych i elektronicznych (gdzie BCD wynosi zero) dominujące CVD wynoszące 12% i SAD wynoszące 4% jest głównym czynnikiem zniechęcającym dla lokalnej produkcji, ponieważ efektywna stawka celna z tytułu CVD i SAD wynosi około 16,48% w stosunku do efektywnej stawki podatku akcyzowego 12,36% na wyroby gotowe. Powyższą anomalię można rozwiązać, dostosowując stawki celne na wkłady do wyrobów gotowych, powiedział Jain.

Podobne przykłady przewrotnego stosowania ceł wpływających na wykorzystanie importowanych komponentów w lokalnej produkcji wyrobów gotowych można zaobserwować również w przypadku mydeł toaletowych, PCW, opon, papieru i olejów jadalnych.

Korekta odwróconej struktury cła jest bardzo trudna, ponieważ ten sam surowiec może być wykorzystywany w różnych gałęziach przemysłu, gdzie importowane produkty gotowe podlegają różnym stawkom celnym. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest przyznanie zwolnienia z cła lub zwolnienia dla określonego końcowego wykorzystania surowców. Ale może to mieć drugą stronę, polegającą na wymaganiu kontroli, aby upewnić się, że ulga jest zgłaszana do zamierzonych zastosowań końcowych, powiedział Ajai Sahai, dyrektor generalny Federacji Indyjskich Organizacji Eksportowych.

Według Krupy Venkatesha, starszego dyrektora ds. podatków pośrednich, w Deloitte Touche Tohmatsu India problem cła odwróconego jest widoczny w sektorach takich jak olej jadalny, cement, stal, aluminium, chemikalia, opony, farmaceutyki, pompy, traktory i papier.

Na przykład opony przyciągają tylko 10% BCD w porównaniu z 20% lub 20 Rs za kg (w zależności od tego, która wartość jest niższa) w przypadku kauczuku naturalnego, jego głównego surowca.

Poza tym import opon korzysta z preferencyjnego cła w ramach umowy o wolnym handlu z Indiami-Asean, Sri Lanki FTA i singapurskiej CECA (kompleksowej umowy o współpracy gospodarczej), co prowadzi do importu po stawkach preferencyjnych w zakresie od 0% do 8,6%, zwiększając częstość występowania odwrócenia.

W przypadku farmaceutyków importowane składniki aktywne są objęte 12% cłem, podczas gdy produkty gotowe tylko 6%, co prowadzi do kumulacji ulgi podatkowej, powiedział Venkatesh.

Gireesh Chandra Prasad | Ekspres finansowy

Rzeczywiste Wskazówki

Zalecane