Madras High Court odrzuca zarzut grupy Aachi masala dotyczący używania znaku towarowego

'Po przejrzeniu etykiet zarówno Aachi, jak i Aarcee, jasne jest, że z wyjątkiem saszetki asafoetida, etykiety wszystkich innych produktów Aarcee nie są podobne' - stwierdził sąd.

Madras High Court, Madras HC, Ravi Pachamuthu, Daisi Rani, Madhavarao, sprawa dotycząca grabieży ziemi, grupa SRM, przewidywane zwolnienie

Sąd Najwyższy w Madrasie. (Plik źródłowy)

Sąd Najwyższy w Madrasie oddalił zarzut wiodącego producenta produktów spożywczych, Aachi Masala Foods (P) Ltd, zmierzającego do powstrzymania innej firmy produkującej produkty masala od produkcji, reklamy i sprzedaży przypraw przy użyciu znaku towarowego AARCEE lub innego podobnego brzmienia. Sąd niedawno oddalił apelację Aachi Masala Foods (P) Ltd, słynącej z wytwarzania produktów „mirchi masala”, przeciwko Aarcee Megha Masala Foods (P) Ltd.

Po przejrzeniu etykiet zarówno Aachi, jak i Aarcee, jasne jest, że z wyjątkiem saszetki asafoetida, etykiety wszystkich innych produktów Aarcee nie są podobne, stwierdził sąd.

Na etykietach wydrukowane są słowa Aarcee Megha Masala, Prawdziwy wybór, a zwłaszcza słowa Megha Masala wydrukowane pogrubionymi literami. Słowo handlowe to również AARCEE, podczas gdy słowa wnoszących odwołanie to AACHI.

Na opakowaniach różnych produktów AARCEE sąd zauważył, że kolory tła różnią się od kolorów produktów wnoszącej odwołanie. Nie było również podobieństwa fonetycznego ani wizualnego w odniesieniu do tych przedmiotów, jak twierdził.

Aarcee twierdziło, że produkuje różne przyprawy i proszki masala, używając znaku towarowego „Aarcee in Megha Masala, The Real Choice”.

Powiedział, że słowa „Megha Masala” zostały wyraźnie wydrukowane większymi literami niż „AARCEE”.

Poza tym pod słowami „MEGHA MASALA” wydrukowano również słowa „PRAWDZIWY WYBÓR”. Dlatego znak towarowy używany przez Aarcee jest wyraźnie odróżnialny od znaku towarowego Aachi.

Dlatego nie może być żadnego zamieszania w umysłach konsumentów, jak twierdzi Aachi, powiedział.

Sąd po przejrzeniu umieszczonych przed nim materiałów, w tym etykiet, oddalił wniosek złożony przez Aachi.

Aachi Group z siedzibą w Tamil Nadu, prowadzona przez założyciela i przewodniczącego AD Padmasingha Isaaca, przedsiębiorcę pierwszego pokolenia, zajmuje się produkcją i marketingiem przypraw i żywności na całym świecie.

Firma zarejestrowała ponad 30 procent skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu w ciągu ostatnich trzech lat i osiągnęła obrót w wysokości 1000 rupii rupii w marcu 2015 roku.

Rzeczywiste Wskazówki

Zalecane