Pune zajmuje pierwsze miejsce, Delhi-NCR na dole wśród 8 miast o najwyższej wartości parametrów infrastruktury zdrowotnej: Raport

Raport ocenia infrastrukturę zdrowotną w ośmiu najbardziej zurbanizowanych miastach Indii - Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Delhi-NCR, Hyderabad, Kalkucie, Mumbai Metropolitan Region (MMR) i Pune - na podstawie miejskiej karty zdrowia Housing.com.Placówka Covid z 500 łóżkami OIOM zostanie otwarta w środę w Ramlila Maidan, naprzeciwko szpitala GTB w Delhi. (Ekspresowe zdjęcie: Prem Nath Pandey)

Pune zajmuje pierwsze miejsce, podczas gdy Delhi-NCR znajduje się na najniższym miejscu wśród ośmiu głównych miast pod względem parametrów związanych z infrastrukturą zdrowotną, w tym liczbą łóżek szpitalnych, jakością powietrza i wody oraz warunkami sanitarnymi, zgodnie z raportem Housing.com.

Portal nieruchomości, którego właścicielem jest amerykańska firma News Corp i jej australijska grupa REA, opublikował w środę raport zatytułowany „Stan opieki zdrowotnej w Indiach”.

Raport ocenia infrastrukturę zdrowotną w ośmiu najbardziej zurbanizowanych miastach Indii — Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Delhi-NCR, Hyderabad, Kalkucie, Mumbai Metropolitan Region (MMR) i Pune — na podstawie miejskiej karty zdrowia Housing.com.

Najważniejsze wiadomości w tej chwili Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej

Rankingi te są porównywane z parametrami, takimi jak liczba łóżek szpitalnych na 1000 osób, jakość powietrza, jakość wody, warunki sanitarne, wskaźnik zdatności do życia i 40 procent wagi przypisano liczbie łóżek szpitalnych.

Jeśli chodzi o infrastrukturę zdrowotną, Pune jest najlepiej wyposażonym miastem w Indiach, oferując 3,5 łóżek szpitalnych na 1000 osób, powiedział Housing.com. To znacznie więcej w porównaniu ze średnią krajową Indii.

W publicznym systemie opieki zdrowotnej na 1000 osób w Indiach dostępnych jest tylko pół łóżka i 1,4 łóżka, jeśli liczyć publiczne i prywatne łóżka szpitalne.

Indie również mają najniższą liczbę lekarzy (0,86) na 1000 osób, podczas gdy inne duże gospodarki mają od 2 do 4 lekarzy na 1000 osób.

Najwyżej sklasyfikowane miasto Pune uzyskało również wysokie wyniki w zakresie takich parametrów, jak łatwość życia, jakość wody i wydajność oraz zrównoważone inicjatywy podejmowane przez samorząd lokalny.

Indie, które są trzecią co do wielkości gospodarką w Azji, muszą znacznie zwiększyć wydatki na opiekę zdrowotną.

Zostało to wyraźnie wyjaśnione, ponieważ kraj walczy obecnie o ochronę swoich obywateli przed trwającą drugą falą pandemii koronawirusa, powiedział Mani Rangarajan, dyrektor operacyjny grupy Housing.com, Makaan.com i PropTiger.com.

Indie muszą skoncentrować się na budowaniu wysokiej jakości infrastruktury opieki zdrowotnej, dodał.

Z prawie 3,2 łóżkami szpitalnymi na 1000 osób Ahmedabad zajmuje drugie miejsce na liście.

Bengaluru zajmuje trzecie miejsce pomimo dużej liczby łóżek szpitalnych na 1000 osób i najwyższego rankingu pod względem wskaźnika komfortu życia. Wynik miasta w zakresie parametrów takich jak jakość powietrza, jakość i dostępność wody oraz wskaźnik wydajności gminy obniżyły jego ranking.

Delhi-NCR, które obejmuje stolicę kraju, Gurugram, Faridabad, Noida, Greater Noida i Ghaziabad, znalazło się na najniższym miejscu na liście, głównie ze względu na słabe wyniki regionu w zakresie jakości powietrza i wody, warunków sanitarnych i wydajności organów miejskich.

Według raportu gęstość szpitali jest niższa w regionach Ghaziabad i Greater Noida w porównaniu z Gurugram, Noida i Faridabad, które również mają wyższy poziom sektorów usługowych, magazynowania i produkcji.

Mumbai Metropolitan Region zajmuje czwarte miejsce na miejskiej karcie zdrowia Housing.com, a parametry takie jak liczba łóżek, jakość powietrza i jakość życia obniżają jego ogólny wynik.

Hyderabad, Chennai i Kalkuta zajmują odpowiednio piątą, szóstą i siódmą pozycję.

Stwierdzając, że wysokiej jakości mieszkanie pozostaje integralną częścią zdrowia, Rangarajan powiedział, że stany powinny wymyślić więcej środków reformatorskich, aby zapewnić większej liczbie obywateli stać na mieszkanie, co działa jako środek zapobiegawczy przeciwko zagrożeniom dla zdrowia.

Ankita Sood, szefowa działu badań Housing.com i PropTiger, powiedziała, że ​​Indie wydają tylko 3,5 procent swojego PKB na opiekę zdrowotną, w przeciwieństwie do 10-18 procent wydawanych przez gospodarki rozwinięte.

Powaga różnicy przejawia się w niezbyt zachęcających statystykach dotyczących liczby dostępnych łóżek szpitalnych na tysiąc osób, która w Indiach jest potwornie niska i wynosi 1,4 łóżka w porównaniu ze średnią światową wynoszącą 3,2.

Ten rażący niedobór przekłada się na niedobór 2,4 miliona łóżek (publicznych i prywatnych), przy czym większość koncentruje się w samych tylko naszych obszarach miejskich, wskazała.

Według niej, zabudowa mieszkaniowa w ośmiu największych miastach jest przekrzywiona, a usługi opieki zdrowotnej nie dopełniają odpowiednio skali i kierunku rozwoju mieszkaniowego.

W metodologii Miejskiej Karty Zdrowia wzięto pod uwagę szpitale posiadające ponad 100 łóżek. Dane dla każdego szpitala zostały pobrane ze źródeł rządowych i/lub oficjalnych stron internetowych szpitali.

Rzeczywiste Wskazówki

Zalecane