RBI rozszerza kategorie kredytowe sektora priorytetowego; obejmuje start-upy

Wytyczne w sprawie pożyczek dla sektora priorytetowego (PSL) zostały kompleksowo przeanalizowane i zrewidowane, aby dostosować je do pojawiających się priorytetów krajowych i położyć większy nacisk na rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych dyskusji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, podał w piątek RBI.

Spotkanie panelu monetarnego RBI, spotkanie RBI, spotkanie RBI MPC, spotkanie dotyczące polityki pieniężnej RBI, wiadomości biznesowe, Indian Express

Logo Reserve Bank of India (RBI) jest wyświetlane na bramie przed regionalną siedzibą banku centralnego w New Delhi w Indiach, w poniedziałek 8 lipca 2019 r. (Fotograf: T. Narayan/Bloomberg)

Bank Rezerw rozszerzył zakres pożyczek dla sektora priorytetowego, obejmując finansowanie start-upów do 50 crore rupii oraz pożyczki dla rolników na instalację elektrowni słonecznych i sprężonych biogazowni.

Wytyczne w sprawie pożyczek dla sektora priorytetowego (PSL) zostały kompleksowo przeanalizowane i zrewidowane, aby dostosować je do pojawiających się priorytetów krajowych i położyć większy nacisk na rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu, po przeprowadzeniu szeroko zakrojonych dyskusji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, podał w piątek RBI.

Zrewidowane wytyczne PSL umożliwią lepszą penetrację kredytów do obszarów z niedoborem kredytów; zwiększyć kredytowanie drobnych i marginalnych rolników oraz słabszych sekcji; zwiększyć kredyt na energię odnawialną i infrastrukturę zdrowotną, podał RBI w komunikacie.PSL obejmie finansowanie bankowe dla start-upów do 50 crore rupii.

Zgodnie z komunikatem, pożyczki dla rolników na instalację elektrowni słonecznych do solaryzacji pomp rolniczych podłączonych do sieci oraz pożyczki na budowę instalacji sprężonego biogazu (CBG) zostały uwzględnione jako świeże kategorie kwalifikujące się do finansowania w ramach sektora priorytetowego.

Zrewidowane wytyczne, powiedział RBI, mają również na celu rozwiązanie problemów dotyczących regionalnych dysproporcji w przepływie kredytów z sektora priorytetowego.

Co więcej, bank centralny stwierdził, że wyższa waga została przypisana do przyrostowego kredytu z sektora priorytetowego w „zidentyfikowanych dzielnicach”, gdzie przepływ kredytów z sektora priorytetowego jest stosunkowo niski.

RBI powiedział, że cele wyznaczone dla małych i marginalnych rolników oraz słabszych sekcji będą zwiększane stopniowo, dodając, że wyższy limit kredytowy został określony dla Organizacji Producentów Rolników (FPO) / Firm Producentów Rolników (FPC) prowadzących działalność rolniczą z gwarantowanym marketingiem ich produktów po z góry ustalonej cenie.

Zgodnie z nowymi normami limity kredytów na energię odnawialną, infrastrukturę zdrowotną, w tym projekty w ramach „Ajuszman Bharat”, zostały podwojone.

Rzeczywiste Wskazówki

Zalecane