RBI: Rachunki za media ważny dowód adresu do otwarcia konta

Rachunek nie starszy niż dwa miesiące dowolnego usługodawcy jest ważny.

Bank Rezerw powiedział, że rachunki za usługi telefonii komórkowej z dołu, gaz i wodę można teraz przesyłać jako dowód adresu do otwierania kont bankowych.

Rachunki za media nie starsze niż dwa miesiące od dowolnego dostawcy usług (energia elektryczna, telefon, telefon komórkowy z abonamentem, gaz, woda) w ograniczonym celu potwierdzania adresu są uważane za urzędowo ważne dokumenty (OVD) w ramach uproszczonych środków , powiedział RBI w powiadomieniu. Centrum zmieniło przepisy dotyczące zapobiegania praniu brudnych pieniędzy (przechowywania ewidencji) z 2005 r., wprowadzając dodatkowe złagodzenie w celu potwierdzenia adresu.

Wyciąg z rachunku bankowego lub pocztowego rachunku oszczędnościowego; nakazy wypłaty emerytury lub renty rodzinnej (PPO) wydane emerytowanym pracownikom przez departamenty rządowe lub PSU, jeśli zawierają również adres, będą OVD. Do listy OVD dodano także pismo o przydziale mieszkania od pracodawcy wydane przez rząd, organy regulacyjne, PSU, banki, instytucje finansowe i spółki giełdowe.Podobnie dokumenty wydane przez departamenty rządowe w obcych jurysdykcjach oraz pismo wystawione przez zagraniczną ambasadę lub misję w Indiach również są dokumentami OVD.

Będą to dokumenty OVD potwierdzające adres w przypadku banków, wszystkich dostawców systemów płatniczych, wydawców przedpłaconych instrumentów płatniczych i agentów przekazów pieniężnych. W zeszłym roku RBI powiedział, że tylko paszport, prawo jazdy, karta PAN, karta wyborcza, karta MNREGA, numer Aadhaar mogą być uznawane za dokumenty OVD jako dowód tożsamości i adresu.

NRI mogą teraz inwestować w fundusze gotówkowe

Bombaj: Bank Rezerw Indii zezwolił Hindusom niebędącym rezydentami (NRI) na inwestowanie w fundusze gotówkowe bez konieczności repatriacji bez żadnych limitów.

Natomiast subskrypcję na gotówkę należy wnosić zwykłym kanałem bankowym, w tym za pośrednictwem rachunku prowadzonego w banku w Indiach. Wcześniej, w maju 2000 r., nierezydentom zabroniono inwestowania w spółkę lub firmy prowadzące działalność w zakresie funduszu chit. DO NAS