Reserve Bank of India nakłada karę w wysokości 10 crore na HDFC Bank

Kara została ukarana po rozpatrzeniu skargi przez sygnalistę dotyczącej nieprawidłowości w portfelu kredytów samochodowych pożyczkodawcy.RBI stwierdził, że działanie opiera się na brakach w zgodności z przepisami. (Plik Zdjęcie)

Bank Rezerw nałożył karę w wysokości 10 crore na HDFC Bank za braki w zgodności z przepisami w odniesieniu do portfela kredytów samochodowych.

Kara została ukarana po rozpatrzeniu skargi przez sygnalistę dotyczącej nieprawidłowości w portfelu kredytów samochodowych pożyczkodawcy. Postanowienie nakładające karę wydano 27 maja.

W piątkowym oświadczeniu Bank Rezerw Indii (RBI) poinformował, że nałożył karę pieniężną w wysokości 10 crore na HDFC Bank za naruszenie niektórych przepisów ustawy o regulacjach bankowych z 1949 r.Bank apex stwierdził, że badanie dokumentów w sprawie marketingu i sprzedaży klientom banku produktów niefinansowych osób trzecich, wynikających ze złożonej do niego przez sygnalistę skargi dotyczącej nieprawidłowości w portfelu kredytów samochodowych banku, ujawniło naruszenie przepisów ustawy i kierunków regulacyjnych.

W związku z tym RBI poinformowało, że do banku wystosowano zawiadomienie, w którym przedstawiono powód, dla którego nie należy nakładać kary za naruszenia.

Po rozpatrzeniu odpowiedzi banku na zawiadomienie o przyczynach, ustnych wypowiedziach złożonych podczas osobistego przesłuchania i zbadaniu dalszych wyjaśnień/dokumentów dostarczonych przez bank, RBI doszedł do wniosku, że naruszenia były uzasadnione i uzasadniały nałożenie kary pieniężnej. .

RBI wyjaśniło również, że działanie opiera się na brakach w zgodności z przepisami i nie ma na celu stwierdzenia ważności jakiejkolwiek transakcji lub umowy zawartej przez HDFC Bank z jego klientami.

Rzeczywiste Wskazówki

Zalecane