Sebibary Kotak AMC od uruchomienia FMP przez 6 miesięcy

Akcja nastąpiła, ponieważ Kotak AMC opóźniło wypłatę pełnych wpływów inwestorom sześciu programów FMP prowadzonych przez AMC. Sebi nałożył również na fundusz powierniczy karę w wysokości 50 lakh, która ma zostać zapłacona w ciągu 45 dni.Sprawa dotyczy sześciu programów, których termin zapadalności przypada na kwiecień-maj 2019 r.

Indyjska Rada Papierów Wartościowych i Giełd (Sebi) zabroniła firmie Kotak Mahindra Asset Management Company uruchamiania programów o stałym terminie zapadalności (FMP) przez sześć miesięcy.

Akcja nastąpiła, ponieważ Kotak AMC opóźniło wypłatę pełnych wpływów inwestorom sześciu programów FMP prowadzonych przez AMC. Sebi nałożył również na fundusz powierniczy karę w wysokości 50 lakh, która ma zostać zapłacona w ciągu 45 dni.

Zwrócił się również do AMC o zwrot części opłat za zarządzanie inwestycjami i doradztwo pobrane od posiadaczy sześciu programów FMP z 15-procentowymi odsetkami w skali roku, liczonymi od daty zapadalności FMP do daty faktycznej płatności.

Najważniejsze wiadomości w tej chwili Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej

Sprawa dotyczy sześciu programów, których termin zapadalności przypada na kwiecień-maj 2019 r.

Kasa funduszu nie dokonała pełnych umorzeń w momencie zapadalności, ponieważ programy te zainwestowały w grupę Essel i inne firmy, które nie wywiązały się ze swoich płatności.

Fundusz zapłacił inwestorom w pełni dopiero do września 2019 r. Krótko mówiąc, FMP, które miały zapadać w kwietniu-maju, zostały w pełni umorzone dopiero we wrześniu tego roku. Zwykle nie stanowiłoby to problemu, z wyjątkiem tego, że robiąc to, fundusz naruszył różne normy, powiedział Sebi.

Programy te zainwestowały w zerokuponowe niewymienne obligacje wyemitowane przez Konti Infrapower & Multiventures Pvt Ltd i Edison Utility Works Pvt Ltd — obaj emitenci należeli do grupy Essel, która była promotorem Zee Entertainment Enterprises Ltd.