Dla seniorów to najlepsze sposoby na lokowanie swoich pieniędzy

Istnieje kilka świadczeń finansowych oferowanych osobom po przekroczeniu wieku 60 lub 80 lat. Oferują im wyższe gwarantowane zwroty z inwestycji i większe zwolnienia podatkowe.Oczekiwania dotyczące zwrotów i apetyt na ryzyko mogą się zmieniać wraz z wiekiem. Po osiągnięciu 60 lat, wieku, w którym wiele osób decyduje się na przejście na emeryturę, stajemy przed wyzwaniem, by nie przeżyć zgromadzonych zasobów. (obraz reprezentacyjny)

Istnieje kilka korzyści finansowych oferowanych osobom fizycznym po przekroczeniu wieku 60 lub 80 lat, w tym wyższy gwarantowany zwrot z inwestycji i większe zwolnienia podatkowe. W ten Dzień Seniora przyjrzymy się, jakie opcje inwestycyjne są najbardziej odpowiednie dla osób, które przekroczyły 60. rok życia.

Oczekiwania danej osoby dotyczące zwrotów i apetyt na ryzyko mogą się zmieniać wraz z wiekiem. Po osiągnięciu wieku 60 lat, wieku, w którym wiele osób decyduje się na przejście na emeryturę, stajemy przed wyzwaniem, by nie przeżyć zgromadzonych zasobów.

Aby osiągnąć optymalne zwroty, utrzymać płynność i zmniejszyć ryzyko, konieczne jest dobre połączenie produktów stałych i powiązanych z rynkiem. Przyjrzyjmy się produktom finansowym, które najlepiej pasują do portfolio seniora.

System stałych kaucji dla seniorów

Kadencja inwestycyjna związana ze stałymi systemami lokat wynosi od siedmiu dni do 10 lat, a oprocentowanie zmienia się w zależności od okresu. Seniorzy cieszą się oprocentowaniem o około 0,25 do 0,5 procent wyższym niż normalne stawki.

Jeśli więc oprocentowanie FD wynosi od 7,5 proc. do 8 proc. w skali roku, seniorzy mogą korzystać z odsetek od 7,75 proc. do 8,25 proc.

Seniorzy są również uprawnieni do zwolnienia podatkowego w wysokości do 50 000 Rs od dochodu z odsetek od inwestycji, takich jak fundusze FD, programy oszczędnościowe na poczcie itp. Zwolnienie to zgodnie z sekcją 80 TTB nie jest dostępne dla osób poniżej 60 roku życia. -roczne FD kwalifikują się do odliczenia podatku zgodnie z sekcją 80 (C).

Niektóre z banków, które oferują atrakcyjne oprocentowanie dla inwestorów seniorów, wymieniono w poniższej tabeli.Wysokooprocentowane konto oszczędnościowe

Wysokooprocentowane rachunki oszczędnościowe są instrumentem inwestycyjnym o niskim ryzyku, zapewniającym wysoką płynność. Obowiązujące oprocentowanie takiego konta oszczędnościowego wynosi od 5 do 7 proc. w skali roku. Najbardziej atrakcyjną cechą wysokooprocentowanego konta oszczędnościowego jest to, że oprocentowanie naliczane jest od salda dziennego, więc inwestor zarabia odsetki nawet w przypadku depozytu w sobotę i wypłaty po dwóch dniach w poniedziałek.

Ponadto, zgodnie z sekcją 80 TTA, istnieją świadczenia potrącenia z tytułu odsetek zarobionych do 10 000 Rs w roku obrotowym.

Program oszczędnościowy dla seniorów (SCSS)

Wśród małych programów oszczędnościowych Senior Citizens Savings Scheme jest przeznaczony tylko dla seniorów. Oferuje imponującą, gwarantowaną stopę procentową 8,3 proc. jest również bardzo bezpieczny dzięki wsparciu rządu Indii. Jest to pięcioletni plan depozytowy ze znacjonalizowanymi bankami/urzędami pocztowymi, który można przedłużyć o kolejne trzy lata. W ramach SCSS można zainwestować do 15 lakh Rs i skorzystać z ulgi podatkowej do Rs. 1,5 lakh zgodnie z sekcją 80 (C).

Dochód z odsetek jest wypłacany kwartalnie w ramach tego programu, który spełnia wymogi emerytalne osób starszych.

Ubezpieczenie zdrowotne

To pozycja obowiązkowa dla każdego, bez względu na wiek. Jedynym celem ubezpieczenia zdrowotnego jest zapewnienie wsparcia finansowego podczas nagłego wypadku zdrowotnego lub niepełnosprawności. Biorąc pod uwagę rosnące koszty opieki zdrowotnej, rząd zaoferował większą ulgę podatkową od składek płaconych na ubezpieczenie dla seniorów.

Limit zwolnienia z podatku od składek płaconych za seniorów jest teraz ustalony na 50 000 Rs zgodnie z sekcją 80D. W przypadku wydatków poniesionych na leczenie dolegliwości krytycznych limit zwolnienia wynosi Rs 1 lakh zgodnie z sekcją 80DDB od roku obrotowego 2018-19.

Zadłużenie krótkoterminowe i zrównoważone fundusze inwestycyjne

Akcyjne fundusze inwestycyjne są często postrzegane jako inwestycje umiarkowanie ryzykowne. Istnieje jednak cała gama funduszy inwestycyjnych niskiego ryzyka. Są one dostosowane do potrzeb seniorów. Chociaż wybór funduszu w dużej mierze zależałby od przepływu dochodów i apetytu na ryzyko, ogólnym zaleceniem dla seniorów byłoby wybranie płynnych/krótkoterminowych dłużnych funduszy wzajemnych lub zrównoważonych funduszy wzajemnych zorientowanych na zadłużenie.

Zrównoważone fundusze dłużne (znane również jako miesięczne plany dochodów) inwestują w kombinację instrumentów o stałym dochodzie i instrumentów kapitałowych. Wszystkie fundusze dłużne oferują również korzyści z indeksacji po trzech latach od długoterminowego podatku od zysków kapitałowych w wysokości 20,6 proc., co sprawia, że ​​inwestycja jest opłacalna.

Odzyskiwanie pieniędzy z otwartych funduszy dłużnych jest łatwe i można je wykonać w dowolnym momencie. W długim okresie inwestycja ta może zapewnić wysokie bezpieczeństwo kapitału, a także zwroty umiarkowanie wyższe niż depozyty stałe i niewielkie oszczędności.

Autorem jest dyrektor generalny BankBazaar.